informacja o zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

Informuję rodziców, że zgodnie z wytycznymi MEN dotyczącymi stopniowego wznowienia pracy szkoły będzie możliwość uczestniczenia dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z możliwością zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III.

Prosimy o przemyślenie i zgłoszenie uczniów na zajęcia do 20.05.2020 pod numerem telefonu 518321778. 

Będziemy w najbliższym czasie kontaktować się z Państwem, by przygotować szkołę i plan zajęć dla zgłoszonych dzieci. 

Ostateczne rozwiązanie zostanie podane w czwartek na stronie internetowej szkoły.

                                                                        Danuta Cymerman    

                                                                 Dyrektor