INFORMACJE

Zdajemy sobie sprawę, że czasy, w których żyjemy, wymagają od szkoły, dzieci i ich rodziców, zmiany w podejściu do procesu nauczania. Dlatego tworzymy szkołę, która idzie z duchem czasu. Łamiemy schematy, stawiając na kreatywność i twórczy rozwój.
 
Nasze wizje i pasja nie wynikają z potrzeby chwili ani mody – jako nauczyciele z doświadczeniem w pracy z dziećmi znamy wady i zalety współczesnego systemu szkolnictwa. Wiemy, że można inaczej. Dlatego szukamy niebanalnych rozwiązań i jesteśmy uważni na pomysłowość uczniów. Walczymy z tzw. lękiem przed oceną – nie ona tu jest najważniejsza; najważniejsze są indywidualne uzdolnienia i pasje dzieci
 
Duże znaczenie mają dla nas przedmioty artystyczne, które rozwijają wyobraźnię i osobowość, stając się doskonałym narzędziem uzupełniającym proces kształcenia. Nie oznacza to jednak, że kładziemy mniejszy nacisk na podstawę programową i przedmioty ścisłe. Matematyka jest super! I chcemy, by dzieci się o tym przekonały. Naszym celem jest wzbudzać ciekawość, nie strach.
 
Tworzymy klasy maksymalnie 14-osobowe. Praca w takich warunkach umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia. Nauczyciel może poświęcić dziecku tyle czasu i uwagi, ile potrzebuje.

Dla nas ważni są nie tylko uczniowie. Rola rodziców jest w naszej szkole niezwykle istotna. Rodzice mogą (ale nie muszą!) realnie angażować się w życie szkoły, dzieląc się swoimi umiejętnościami w tzw. banku godzin (np. 2 godziny w miesiącu podczas godzin świetlicowych). W ramach tego przedsięwzięcia planujemy realizować m.in.: matematykę na wesoło, malarstwo, zabawy z językiem włoskim, jogę, fitness dla dzieci, kółko szachowe, planszówki etc. Chętnie zaangażujemy rodziców do stworzenia kółka teatralnego i zespołu muzycznego. W ramach zajęć dodatkowych przewidziane jest również koło podróżnika i zajęcia z ceramiki.

Jesteśmy szkołą niepubliczną, o ośmioletnim cyklu kształcenia. Działamy na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek UM w Raciborzu.

Posiadamy uprawnienia placówki publicznej, co oznacza m.in. że świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły są tak samo ważne, jak dokumenty wydane przez szkołę publiczną.