Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

            Szanowni Rodzice

 

Informujemy, że przyjęcie do szkoły odbywa się po rozmowie telefonicznej z rodzicami dzieci chętnych do pobierania nauki w naszej szkole:

 

                       518321778 – sekretariat  lub    798138639 – dyrektor

 

W tym roku nie ogłaszaliśmy naboru do szkoły, gdyż lista uczniów skompletowana została już w poprzednim roku kalendarzowym.

 Osoby chętne prosimy o kontakt, można wpisać dziecko na listę rezerwową.

Osoby z potwierdzonym przyjęciem proszę o wypełnienie dokumentów szkoły i wpłatę wpisowego w wysokości 100 zł -7 dni od potwierdzenia przyjęcia:

Nr konta:

40 1600 1462 1877 3970 0000 0004    – główne dla wpłat

lub

24 16001462 1877 3970 0000 0001    – dodatkowe           

 

 1)zgłoszenia ucznia    do szkoły – karta zgłoszenia kompletnie wypisana-

    (załącznik nr 1),

 2)deklaracja uczestnictwa w zajęciach religii/ etyki (załącznik nr 2)

 3)deklaracji nauki języka mniejszości narodowej–języka    

    niemieckiego (załącznik nr 3), 

4)zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).

 

Należy poinformować dyrekcję szkoły o dysfunkcjach, opiniach, orzeczeniach IPET-ach tworzonych w szkołach.

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zostanie z Państwem podpisana we wrześniu. Dostępna jest w zakładce Dokumenty szkoły.

 

 

  

Informacje dotyczące przyjęcia dziecka do Społecznej  Szkoły Podstawowej w Raciborzu.

  1. Karta zgłoszenia dziecka  (załącznik nr 1).pdf
  2. Deklaracja – oświadczenie o nauce lekcji religii  (załącznik nr 2).pdf
  3. Deklaracja dotycząca języka mniejszości narodowej niemiecki (załącznik nr 3).pdf
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4).pdf
  5. Brak zgody na zajęcia wdż.pdf